Open Tunings (Major)

Tuning Strings low to high
Open D D A D F♯ A D
Open ‘D’ (2) D A D D A D
Open D (3) D A D A D D
Open E E B E G♯ B E
Open E (2) E A E G♯ B E
Open ‘E6th’ E B E G♯ C♯ E
Open ‘E6th’ (2) E B E G♯ B C♯
Open F F A C F C F
Open F (2) C F C F A F
Open F Sharp F♯ A♯ C♯ F♯ C♯ F♯
Open G (Spanish or Chicago tuning) D G D G B D
Open G (Dobro) G B D G B D
Open G (2) D G D G G D
Open ‘G’ Tuning (3) G G D G B D
Open G (with C bass) C G D G B D
Open G (Russian) D G B D G B D
Open A E A C♯ E A E
Open A (2) E A C♯ E A C♯
Open A (3) E E A A C# E
Open A (Slide) E A E A C♯ E
Open B B F♯ B F♯ B D♯
Open B (2) F♯ B D♯ F♯ B D♯
Open C C G C G C E
Open C (2) E G C G C E

Open Tunings (Minor)

Tuning Strings low to high
Open D Minor D A D F A D
Open D Minor (with C bass) C A D F A D
Open E Minor E B E G B E
Open F Minor F A♭ C F C F
Open F Minor (2) F C F A♭ C F
Open G Minor D G D G B♭ D
Open G Minor (2) G B♭ D G B♭ D
Open A Minor E A E A C E
Open A Minor (2) E A C E A E
Alternative Cross A (Sitar) E A E A E A
Open C Minor C G C G C E♭

Regular Tunings

Tuning Strings low to high
Minor thirds C D♯ F♯ a c d♯
Major thirds E G♯ c e g♯ c
Major thirds (low) C E G♯ c e g♯
All fourths E A d g c f
Augmented fourths C F♯ c f♯ c f♯
Augmented fourths (2) B F b f b f
Fifths Tuning C G D D A E
All fifths (Mandoguitar) C G d a e b

Dropped Tunings

Tuning Strings low to high
Drop D D A D G B E
Drop D (2) D A D G A E
Drop D♭ D♭ A♭ D♭ G♭ B♭ E♭
Drop C♯ C♯ G♯ C♯ F♯ A♯ D♯
Drop C C G C F A D
Drop C (2) C A D G B E
Drop B B G♭ B E A♭ D♭
Drop B Tuning (Heavy Metal) B F# B E G# C#
Drop B♭ B♭ F B♭ E♭ G C
Drop A♯ A♯ F A♯ D♯ G C
Drop A A E A D F♯ B
Drop A (2) A E A D G♭ B
Drop A (3) A A D G B E
Drop A or D standard variation A G C F A D
Drop A♭ A♭ E♭ A♭ D♭ F B♭
Drop G♯ G♯ D♯ G♯ C♯ F A♯
Drop G G D G C E A
Drop G♭ G♭ D♭ G♭ B E♭ A♭
Drop F♯ F♯ C♯ F♯ B D♯ G♯
Drop F F C F A♯ D G
Drop F (2) F C F B♭ D G
Drop E E B E A C♯ F♯
Drop E (2) E B E A D♭ G♭
Drop E♭ E♭ B♭ E♭ A♭ C F
Drop D♯ D♯ A♯ D♯ G♯ C F
Drop D1 Tuning D A D G B E
Drop C♯/D♭ (standard E variation) C♯ A D G B E
Drop B (standard E variation) B A D G B E

Double Drop Tunings

Tuning Strings low to high
Double Drop D D A D G B D
Double Drop D♭ D♭ A♭ D♭ G♭ B♭ D♭
Double Drop C♯ C♯ G♯ C♯ F♯ A♯ C♯
Double Drop C C G C F A C
Double Drop B B F♯ B E G♯ B
Double Drop A A E A D F♯ A
Double Drop G G D G C E G
Double Drop F F C F A♯ D F
Double Drop E E B E A C♯ E
Double Drop D1 D A D G B D

Modal Tunings

Tuning Strings low to high
Asus2 E A B E A E
Asus4 E A D E A E
Bsus4 B F# B E F# B
C6 C A C G C E
Open Page D G C G C D
Csus2 C G C G C D
Csus4+9 C G C F C D
Csus4 C G C G C F
C15 C G D G C D
Low C C G D G A D
Dsus2 D A D E A D
Dsus4 D A D G A D
Esus2 E B E F♯ B E
Esus4 E B E A B E
G6 D G D G B E
Gsus2 D G D G A D
Gsus4 D G D G C D
Gsus4/4 / Orkney Tuning C G D G C D
E modal E B E E B E
Open E Modal E A D E A E
G modal G G D G B D
B modal B F♯ C♯ F♯ B D♯
A# modal A# F A# D# G A#

Shifted Tunings

Tuning (Lowered) Strings low to high
E♭ Tuning E♭ A♭ D♭ G♭ B♭ E♭
D Tuning D G C F A D
D♭ Tuning D♭ G♭ B E A♭ D♭
C Tuning C F B♭ E♭ G C
B Tuning B E A D G♭ B
B♭ Tuning B♭ E♭ A♭ D♭ F B♭
A Tuning A D G C E A
A♭ Tuning A♭ D♭ G♭ B E♭ A♭
G Tuning G C F B♭ D G
G♭ Tuning G♭ B E A D♭ G♭
F Tuning F B♭ E♭ A♭ C F
Octave Tuning (one octave down) E A D G B E
Lowered 1st Tuning E A D G B D
Lowered 4th Tuning E A Db G B E
Tuning (Raised) Strings low to high
F Tuning F A♯ D♯ G♯ C F
F♯ Tuning F♯ B E A C♯ F♯
G Tuning G C F A♯ D G
G♯ Tuning G♯ C♯ F♯ B D♯ G♯
A Tuning A D G C E A
A♯ Tuning A♯ D♯ G♯ C♯ E♯ A♯

Miscellaneous/Special Tunings

Tuning Strings low to high
Dad-Dad D A D D A D
‘Cm7’ Tuning C G C G Bb Eb
‘Fm’ Tuning C G# C F G# F
Lute Tuning E A D F# B E
Cello/Standard guitar C G d a b e
‘C-D’ Tuning C G C G A D
Low ‘C’ Tuning C G D G A D
Mi-composé E A d g b e
Mountain Minor C G D G C D
C Minor Tuning C G C G C Eb
Old Spanish Tuning D G D G A E
Lute Tuning (2) E A D F# A E
Overtone Tuning C E G A# C D
Pentatonic Tuning A C D E G A
Dobro ‘D’ Tuning F# A D F# A D
Low ‘E’ Tuning B E B E G# B
Octave ‘E’ Tuning B E E G# B E
Low ‘G’ Tuning B G B D G B
Harmonic Tuning D A D F# G C